Menu

2016年度升中派位概況

獲派首三志願共:93%

畢業生獲派的優良中學

獲分派之中學
沙田崇真中學
沙田聖公會林裘謀中學
浸信會呂明才中學
沙田蘇浙中學
宣道會鄭榮之中學
匯基中學
保良局胡忠中學
青年會書院
沙田林漢光中學
基督書院
柬華三院馮黃鳳亭中學
聖公會曾肇添中學
沙田循道衛理中學
沙田培英中學
五旬節林漢光中學
培基書院
德信中學
賽馬會體藝中學
梁文燕紀念中學(沙田)
博愛醫院陳楷紀念中學
樂善堂楊葛小琳中學

(篇幅所限,未能盡錄)

 

2015年度升中派位概況

獲派首三志願共:93.4%

畢業生獲派的優良中學

獲分派之中學
沙田崇真中學
沙田循道衛理中學
宣道會鄭榮之中學
聖公會曾肇添中學
沙田聖公會林裘謀中學
浸信會呂明才中學
沙田培英中學
沙田蘇浙中學
沙田林漢光中學
體藝中學
培基書院
匯基中學
德信中學

 

2014年度升中派位概況

獲派首三志願共:93.3%

畢業生獲派的優良中學

獲分派之中學
沙田祟真中學
聖公會林裘謀中學
浸信會呂明才中學
林護中學
天主教郭得勝中學
培基中學
樂善堂楊葛小林中學
保良局胡忠中學
東華三院馮黃鳳亭中學
聖公會曾肇添中學
沙田循道衛理中學
沙田培英中學
沙田蘇浙公學
宣道會鄭榮之中學
梁文燕紀念中學(沙田)
博愛醫院陳楷紀中學
基督書院
東莞工商總會劉百樂中學

 

Go to top