Menu
 

個人成長教育


 

 
 


 
1.本校按教局編定的成課重配以校本教材由學社工編寫製定個人成課教節。

2.各級全年共有約14-15節由班主任教成課。

3.課題重如下
四個學習範疇 個人發展 群性發展 學業 事業
十二個學習重點 自我概念及尊重他人 尊重及接納他人 學習技巧及態度 生活計劃  
自我管理         溝通及人際關係 愉快的學校生活 處事態度  
解決問題           應變及處理衝突 成就感       職業資訊  

 


 

 

 

 

  


 
 
 
 
 

 
 
 
Go to top