Menu
 

圖書館領袖生 


 

2019-2020學年
 

負責崗位

借還書籍

五禮 鄭浩賢

六望 陳彥至

五禮 廖銘謙

五禮 陳逸臻

五禮 廖銘謙

六望 韓芷淘

五禮 廖銘謙

五禮 鄭浩賢

五禮 鄭浩賢

六信 林凱晴

門口管理+

電腦區

(第二小息)

四禮 于浩信

四禮 于浩信

四禮 于浩信

四禮 于浩信

四禮 于浩信

圖書上架

五禮 陳逸臻

六禮 陳海澄

五信 楊本正

六信 梁曉晴

四望 夏凡雲

六禮 陳海澄

五禮 陳逸臻

五信 楊本正

五信 楊本正

六望 韓芷淘

借還書籍

四禮 鄭奕敏

四信 陳藝敏

四信 徐紫晴

六禮 馮靖怡

四禮 鄭奕敏

六信 林凱晴

四禮 鄭奕敏

六禮 劉思施

六望 陳彥至

六禮 劉思施

門口管理+

電腦區

六信 余智傑

四信 陳藝敏

四信 陳藝敏

五信 李志龍

六信 余智傑

圖書上架

四望 夏凡雲

五信 李志龍

六禮 黃昊森

六信 容韵玲

五信 李志龍

六信 容韵玲

六禮 黃昊森

六禮 馮靖怡

四望 夏凡雲

六信 梁曉晴

總務

四信 徐紫晴

 
 
 1. 協助整理新書,如蓋印、包書及上架等。
2. 修補圖書
3. 協助推行 / 宣傳圖書館活動,如壁報製作、張貼海報等

1. 準時開崗
2. 須盡忠職守,以身作則
3. 如遇事故未能開崗,須事前請假 / 調崗,並通知圖書館老師。
圖書館領袖生

 

    本校提名四位圖書館服務生獲得教協書叢悅閱俱樂部卓越圖書館服務生嘉許
     
 六禮 馮晴怡  六禮 黃昊森  六禮 劉思施  六望 陳彥至

 

 

工作  

 

 

 

 

 

Go to top